Omega-3 yağ turşuları nə dərəcədə əhəmiyyətlidir?

Məhz südəmər dövrdə Omega -3 yağ turşuları  beyin və sinir hüceyrələrinin inkişafı üçün vacibdir. Çünki həyatının ilk iki ili ərzində sürətlə artır və inikişaf edir, buna görə də Omega 3 yağ turşularının müntəzəm istifadəsi xüsusilə vacibdir: yenidoğulmuşun gündəlik  enerji ehtiyacının 0,5%-ni Omega 3 yağ turşuları əhatə edir. HIPP-in südlü qarışıqlarının və sıyıqlarının tərkibində  (4 ayından) qiymətli Omega 3 yağ turşuları var.

Beləliklə, siz əmin ola bilərsiz ki , körpənizin Omega 3 yağ turşularına olan ehtiyacını HiPPin südlü qarışıqları ən təbii şəkildə ödəyir. Belə ki, sizin uşaq hər gün onun sağlamlığı üçün lazım olan maddələri qəbul edir.

7 aylıq körpənin misalında biz göstəririk, onun orqanizminin Omega 3 yağ turşularında HİPP orqanik məhsulların vasitəsi ilə gündəlik təlabatı ödənilir.

HİPP orqanik məhsulları vasitəsi ilə 6 aylıq orqanizmin Omega 3 yağ turşularına olan gündəlik təlabatının ödənilməsi.