Orqanik keyfiyyət nişanı haqqında müsahibə

Orqanik məhsulların bazarı inkişaf edir. Lakin orqanik keyfiyyət nişanı sağlam qidalanmanın zəmanətini verirmi? Çünki bu gün hər bir məhsul-şokoloddan başlayaraq çipslərə qədər- orqanik məhsul adlandırıla bilər.

Belə ki, professor doktor Klaus Hipp Almaniyada orqanik kənd təsərrüfatının inkişafına təsir göstərmişdir. Və Sizə standart orqanik keyfiyyət və HİPP-in orqanik keyfiyyəti arasındakı fərqi ətraflı izah etmək istəyir.

Sizin öz orqanik keyfiyyət işarəniz var. Niyə?

K. Hipp: İlk növbədə bu müəyyənləşmiş ənənədir. 50 ildən çoxdur ki, biz orqanik kənd təsərrüfatı ilə məşğul oluruq. O dövrdə orqanik istehsal əhəmiyyətli rol oynamırdı, əksinə, kənd təsərrüfatında kimyəvi istifadə daha məşhur idi. Biz, HİPP şirkətində orqanik kənd təsərrüfatın ideyasını irəli sürürdük və tamamilə əmin idik ki haqlıyıq. Biz uşaq qidalanma sahəsində yeni keyfiyyət standartları məhz bu cür təyin etmişik.

Bəs AB orqanik işarəsi də məhsulun yüksək keyfiyyətini təsdiqliyirmi?

K. Hipp: Əlbəttə. Orqanik istehsalında Avropa qanunvericiliyi yaxşı işdir. O, kimyəvi-sintetik vasitələrin istifadəsini, bitki və gübrələrin artımını stimullaşdırmağı qadağan edir, yer sahəsini müəyyənləşdirir.

Bu halda xüsusi orqanik keyfiyyət nişanına ehtiyacı varmı?

K. Hipp: Əsla. Orqanik keyfiyyətin standart nişanı yaxşıdır. Lakin, o müvafiq hazır orqanik məhsulda zərərli maddələrin olmadığını göstərmir. Atmosferdən və ya qonşu sahələrdən zərərli maddələr məhsulu çirkləndirə bilər. Müvafiq olaraq uşaq qidasına olan tələblər, məhsullarda pestisidlərin kiçik bir məbləğinin saxlanmasına imkan verir. Bu məsələdə HİPP şirkəti sıfır prinsipini hyata keçirir, belə ki, biz bir uşaq qidasında pestisidlərin kiçik bir məbləğinin saxlanmasına imkan vermirik. Beləliklə də yalnız qüsursuz məhsullar qablara doldurulur və bizim orqanik keyfiyyət nişanına layıq olurlar.

Beləliklə, orqanik işarə qidanın ekoloji təmizliyini təmin edir. Bu gün belə bir nəticəni əldə etmək mümkündürmü?

K. Hipp: Biz ilk növbədə ümumiyyətlə, bu sahənin uyğun olmağını təmin etmək üçün torpaqdan nümunə götürürük. Bu nümunə yalnız sənaye sahələrindən və məşğul avtomobil yolu sahəsindən uzaq, HİPP-in orqanik kənd təsərrüfat üçün əkin torpağından ola bilər. İllər əvvəl biz ən əlverişli bitki sahəsini müəyyən növ yetişdirilməsi üçün- təsərrüfatlar ilə eksklüziv müqavilə imzaladıq. On illər ərzində biz zərərli maddələrlə çirklənməyi azaltmaq üçün müvafiq məhsulun dövriyyəsi haqqında xüsusi bilik toplamışıq. Tərəvəz becərilməsi ilə birlikdə biz biofermerlərimizə dəstək olub onlarla sıx əməkdaşlıq edirik. Laboratoriyanın təsdiqindən sonra malın keyfiyyəti HİPP-in ekoloji tələblərinə uyğun olarsa, bu zaman fermerlər öz məhsullarını göndərməyə başlaya bilərlər.

Zərərli maddələrin nəzarəti nə dərəcədə ciddidir?

K. Hipp: Biz məhsulları 1000-dən çox mümkün qalıqlarına görə yoxlayırıq, çünki hüquqi qanunauyğunluqdan çox elmi qanunauyğunluğa təlabat var. Belə ki, bizim laboratoriyanın keyfiyyəti elə dəqiqi işləyir ki, duzun dənəsini 50 metrəlik hovuzda belə tapa bilər. Bundan əlavə, pestisidlərin uşaq qidasında olması ümumiyyətlə qanunla tənzimlənmir. HİPP könüllü olaraq belə qanunun daha sərt fəaliyyət göstərən tərəfini, zərərəli maddələrin bütün növ tərkibi ilə bağlı öhdəlikləri, öz üzərinə götürüb. Lakin, bizim orqanik təsərrüfatımız məhsulların təmizliyinə əvəzsiz töfhə edir. Çünki 60 ildən çoxdur ki, bizim barışmaz mövqeyimiz onlara məlumdur.