Hipoallergen qida allergiyanın riskini azaldır.

Südlü zülal allergiyanın inkişafı üçün həlledici amil ola bilər. Hipoallergen qidalanmanın HİPP HA istehsalat prosesində südün zülalı elə parçalanır ki, körpənin orqanizmi daha az yad cisim qəbul edir. 

HİPP HA COMBIOTIC südlü qarışıqda zülal güclü parçalanıb və süzülüb, bu qarışığın effektivliyi-allergiyadan uzaqlaşması elmi müşahidə zamanı sınaqdan keçmişdir.

İlk öncə uğur körpənin həyatın ilk 4-6 ayında sizin ardıcıllığından asılı olacaq. Körpələr üçün südlü qidanın hətta kiçik bir məbləği adi parçalanmamış zülal ilə sensabilizasiyaya gətirə bilər və beləliklə, hipoallergen qidanın üstünlük təhlükəsini yaradır.

Qeyd edək ki, hipoallergen qida müdafiəni mütləq təmin etmr, lakin bu allergiya riskini azaldır.

Ana südü allergiyadan müdafiə edir və bağırsaq florasının sağlam inkişafını dəstəkləyir.

Körpənin bağırsaq mikroflorası  allergiya ilə mübarizədə mühüm rol oynayır. Tədqiqatlar göstərir ki, allergiyaya məruz qalan və qalmayan uşaqların bağırsaq mikroflorasının tərkibində aydın fərqlər qeyd olunur.

Allergiyalı uşaqlarda bağırsaq mikroflorasının tərkibində arzuolunmayan bakteriyaların sayı yuxarıdır, faydalı südturşulu bakteriyaların sayı isə aşağıdır. Allergiyadan əziyyət  çəkməyən uşaqlarda isə bu azdır. Ana südü ilə bəslənən körpələrdə sağlam bağırsaq mikroflora allergiyanın qarşısını almağa həlledici təsir göstərir.

Hipoallergen qidalanma HiPP HA COMBIOTIC®: ana südünün modeli kimi

Ana südü bizim elmi-tədqiqat və inkişafı üçün bir başa nümunədir. Ana südünün tərkibində olan probiotik kulturların geniş spektri fərdi fərglənə bilər. Bundan əlavə, ana südünün tərkibində prebiotik qida lifləri var, bunlar sağlam bağırsaq mikroflorasının inkişafına kömək edir. Hipoallergen qidalanma HiPP HA COMBIOTIC®  nümunə əsasında hazırlanmışdır. Məsələn, hipoallergen qidalanmanın HİPP HA COMBIOTIC-in tərkibində xüsusilə də, əhəmiyyətli qida lifləri (QOS* ), südturşulu bakteriyaların canlı kulturları və həyatı vacib yağ turşuları Omega-3 var.

*Laktozadan qalaktooliqosaxaridlər