Orqanik tərəvəz

Bizim orqanik tərəvəzlər təbii yolla yetişdirilir.

Kimyəvi-sintetik vasitələrin istifadəsi və bitkilərin artımını stimullaşdırmaq qadağandır.

Biz alağın təmizlənməsini ənənəvi mexaniki üsulla və əl ilə həyata keçiririk. Faydalı orqanizmləri qoruyuruq və ixtisaslı landşaft formalaşmasına kömək məqsədi ilə zərərvericilərlə mübarizə aparırıq. Məsələn, sahələrin kənarında, xüsusilə böcək üçün cəlbedici bitkilər əkirik.

Kartofun çürüməsinin qarşısını almaq üçün biz torpaqda bitkini gücləndirən və rütubəti birləşdirən daş unu kartofun əkininə səpəliyirik. Belə ki, biz süni gübrənin istifadəsindən imtina edirik, buna görə də bizim ispanaq məhsulumuz azalıb, lakin onda nitrat aşağı səviyyədədir.

Yerkökünü biz külək əsən yerdə əkirik. Külək əsən ləklərdə bitkilər təbii yolla göbələklərdən və zərərvericilərdən qorunur.