Keyfiyyət fəlsəfəsi

Artıq 60 ildən çox biz özümüzü orqanik kənd təssərrüfatına həsr etmişik, bunun üçün ciddi səy göstəririk.

"Uşağın təbii və sağlam inkişafı üçün məsuliyyət daşıyıram, mən onu həyatımın əsas vəzifəsi hesab edirəm."

"Mən buna adım ilə cavabdehəm."

Klaus HİPP şəxsən təbiətlə harmoniyada yüksək keyfiyyətli qidanı, sağlam, dadlı məhsulların istehsalını təmin edir.