Şirkət fəsəfəsi və etik-menecment

Beş ildən artıqdır ki, HiPP şirkəti təbiət, insan və biznes mövzularında şüurlu və həssas bir müzakirə üçün hazır dayanıb. Klaus Hipp həmişə ev məhsullarının keyfiyyəti üçün şəxsən məsuliyyət daşıyır.

Son bir neçə il ərzində koorporativ dəyərlərin ümumi azalması ilə bağlı müzakirələr artırılmışdır. Xüsusilə qlobal iqtisadiyyatda qısamüddətli kapital yönümünün təsiri, işçilərin və cəmiyyətin məsuliyyətsizliyi, mövcud etik və mənəvi dəyərlər də müzakirə edilir.