Orqanik keyfiyyət nə deməkdir?

Ana südü ilə qidalanmayan və ya qismən qidalanan uşaqlar üçün xüsusi qidalanma gərəkdir, çünki ana südü bir nümunə kimi xidmət edir. Yeidoğulmuşun orqnizmi hələ çox həssasdır. Buna görə də körpələr üçün olan südün tərkibi qanunla ciddi tənzimlənir. Qiymətli kalsium və zülal ilə orqanizmini təmin edən inək südü uşaq qarışığının əsasıdır. HİPP təbiiliyə önəm verir və körpələrin süd qarışığı üçün xammal kimi çox ciddi nəzarət olunan orqanik süddən istifadə edir.

40 ildən çox təcrübə

HiPP orqanik süd məhsulları 40 ildən çox təcrübəsi olan mütəxəssislər tərəfindən uşaq qida sahəsinin bazası əsasında yeni elmi biliklər inkişaf etdmişdir. Yalnız orqanik istehsal məhsulları istifadə olunur və ciddi seçim keçən xammal uşaq qidalamasına olan bütün təlabatları ödəyir.

 „Greenpeace“: qiymətləndirilmə „tövsiyə edirik“

„Qrinpis“ təsdiq edib:“Alış-veriş təqviminin“ broşurasında , „südlü qida“bölməsində HİPP-in südlü qidaları yeganə qiymətləndirmə-„Tövsiyyə olunub-QMO-suz“ qəbul olundu. QMO-tərəvəz becərilməsi (hətta ev heyvanlarını qidalandırmaq üçün) Avropa şurasının qanuna görə tamamilə qadağandır. HiPP kompaniyası tam əmindir ki, kənd təsərrüfatı ən yaxşısıdır, və  genetik mühəndisliklə tamamilə uyğun deyil. Bizim illərlə qazandığımız iş təcrübəmiz -organik xammalın istehsalında məhsulların ən yaxşı olan keyfiyyətini təmin edə bilər.

Hər bir məhsulun tərkibi keyfiyyət nəzərət vasitəsi ilə 600-dan çox yoxlama keçir və bu  Sizin uşaqlarınızın qidasının keyfiyyətinin ən yaxşı olmağının zəmanətidir.

HiPP Organik nişanı

HİPP-in yaşıl-mavi nişanı orqanik məhsulun yüksək keyfiyyətinə zəmanət verir. HİPP-in keyfiyyət standartları Avropa Şurası-orqanik qanunvericiliyinin tələblərinə tam cavab verir.