Keyfiyətə nəzərət

Yüksək keyfiyyətli yol çox mərhələli nəzarət sisitemi vasitəsi ilə keçir..

260-dan çox yoxlama

Hər şüşə qabın tərkibi torpağın öyrənilməsi, xammalın təhlili və hazır məhsulun yoxlanması daxil olmaqla 260-dan çox keyfiyyət nəzarət yoxlamalarından keçir. Fermerlər məhsulu yığan zaman və bizi meyvə, tərəvəz ilə təmin edəndə xammal zərərli maddələrin mövcuddluğuna görə yoxlanılır. Və əgər bizim laboratoriya  məhsulda lazım olmayan maddəni aşkar edirsə, biz xammalın istifadəsindən imtina edirik.

HİPP-in laboratoriyası Avropanın ən yaxşı laboratoriyalarından biridir.

Texniki laboratoriyanın xidməti 1200 mümkün qalıq maddələri filtirləmək imkanı verir, hətta minimal miqdarda, məsələn 25 metrəlik hovuzda duzun cüzi miqdarını belə görmək mümkündür.