Effektivlik elm ilə sübut olunubmu?

Bir tədqiqatda  (Nentwich 2009) ana südü ilə qidalanan, allergiyaya meyilli olan uşaqlar və hidrolizatla qidalanan, allergiyaya meyilli olan və ilk hipoallergen qidalanma HİPP HA istifadə edən uşaqlar müqayisə olunub.

Nəticə: „Atopik dermatitin inkişafının riski, körpələrin həyatının ilk iki il ərzində doğulandan ana südü ilə qidalanana kimi və/və yaxud əsasən HİPP HA qidalandırılan körpələr fərqli idi“(Nentwitch – perspektivli müşahidə tədqiqatı- Klinik Pediatriya, 2009).

körpələrin həyatının ilk altı ayı ərzində allergik dəri xəstəliklərin inkişafında (atopik dermatit) fərq müşahidə edilmədi. Həmçinin inək südündə olan zülala allergik reaksiya hər iki qrupda müqayisəli idi. Ana südü ilə və hipoallergen qidalanmada (HİPP HA) olan uşaqların inkişafı isə yaşa uyğun olaraq yaxşı inkişaf etmişdi.

Beləliklə, bu tədqiqatın əsasında alimlər bu nəticəyə gəlidlər ki, ilk HİPP HA hipoallergen qidalanmada istifadə olunan hidrolizat da ana südü kimi allergiyaya meylli uşaqları qoruyur.

*Qruplar arasında statistik əhəmiyyətli fərq  yoxdur.

** Qruplar arası ciddi bir fərq yoxdur (statistik test).