Mənim körpəm kifayət qədər süd içirmi?

Sizin uşağınızın qəbul etdiyi südün miqdarı qidalanmadan qidalanmaya və gündən günə dəyişə bilər.  

Körpənizin kifayət qədər ana südü ilə qidalanmasının əlaməti gün ərzində dörd-beş dolu körpə bezinin olmasıdır. Eyni zamanda periodik olaraq Siz körpənizi çəkə bilərsiniz.