Ana südü bağırsağa bu cür təsir edir

Südturşulu bakteriyaların canlı kulturları: Ana südün tərkibində olan  südturşulu bakteriyaların faydalı kulturları bağırsaqda yerləşir və orqnizmi zərərli mikroblardan müdafiə edir.

Ana südündə olan pəhrizli liflər bir qida mühiti kimi xidmət edirlər və onun vasitəsi ilə faydalı südturşulu bakteriyaların kulturları daha da yaxşı artır.

Südturşulu bakteriyaların canlı kulturları: Ana südün tərkibində olan  südturşulu bakteriyaların faydalı kulturları bağırsaqda yerləşir və orqnizmi zərərli mikroblardan müdafiə edir.

Ana südündə olan pəhrizli liflər bir qida mühiti kimi xidmət edirlər və onun vasitəsi ilə faydalı südturşulu bakteriyaların kulturları daha da yaxşı artırlar.