Menyu
  • from the 1st week on
  • from the 2nd month on
  • from the 4th month on

Çay

“Xoşbəxt  diş“ HİPP çayının rəmzidir.

HİPP-in həll olunan çayları - “Razyana çayı, ”Çobanyastığı  çayı”, “Meyvəli çay” elmi sınaqlardan keçib və bu çaylarının dişlər üçün təhlükəsiz istifadəsi təsdiq olunub.

Əlavə qidanın axtarışı