• 1-ci həftədən
  • 2 ayından
  • 4 ayından

Çay

“Xoşbəxt  diş“ HİPP çayının rəmzidir.

HİPP-in həll olunan çayları - “Razyana çayı, ”Çobanyastığı  çayı”, “Meyvəli çay” elmi sınaqlardan keçib və bu çaylarının dişlər üçün təhlükəsiz istifadəsi təsdiq olunub.

Əlavə qidanın axtarışı